Vanaf vandaag weer de draad opgepakt.

Toch weer eens besloten mijn weblog bij te gaan houden, althans die poging ga ik doen. Ik zal me vooral richten op het politieke werk in de raad en af en toe misschien een persoonlijk bericht.

Uiteraard altijd benieuwd naar reacties, dus indien je wilt reageren doe het!

We zijn ondertussen aan de eerste raadscyclus van 2021 begonnen. En door de coronamaatregelen vergaderen we nog steeds digitaal. Natuurlijk voor onze en ieders gezondheid, maar ook omdat we als raad natuurlijk het voorbeeld moeten geven.
Dat brengt me ook op alle berichten en commentaren die je leest op de diverse media. Natuurlijk snap ik dat iedereen het langzaam het zat is, ook ik verlang weer naar fysieke contacten, de goede gesprekken met onze inwoners voor en na de raadsvergaderingen, op straat of bij informatiebijeenkomsten. Ook ik verlang weer naar gezellig een borrel in het café of lekker uit eten gaan. Maar evengoed begrijp ik dat we nog even moeten volhouden. Dat we onze kwetsbare mensen moeten beschermen en dat we de zorg moeten ontzorgen. je kan er alles van vinden, maar we zullen nog even moeten volhouden.
Ik ben ervan overtuigd, dat als we dat doen en het vaccineren sneller gaat we over een tijdje weer meer mogen en meer vrijheid geven. Daarom houd ik vol. U ook?

Omgevingsvisie
Ondertussen gaat het werk gewoon door en stond deze cyclus o.a. een gedeelte van de toekomstige omgevingsvisie en wel de 60% versie van bouwen, werken en mobiliteit op het programma. Een onderdeel dat veel aandacht kreeg, niet in de laatste plaats van veel inwoners met name in Etten-Leur noord.
Wonen
We zullen moeten bouwen om ook in de toekomstige behoefte van woningen voor onze eigen inwoners, maar deels ook voor de regio te zorgen. Wat mijn fractie (D66 Etten-Leur) betreft voldoende betaalbare woningen, voor met name starters, doorstromers en ouderen. Maar ook voor speciale doelgroepen. De tendens zal zijn meer een en twee persoons huishoudens en dus wat kleinere woningen. Uiteraard moet er duurzaam en toekomst gericht gebouwd worden. Dat zit gelukkig in de plannen, nog niet heel concreet, maar dat komt vast goed bij de verdere uitwerking en anders brengen we dat opnieuw in. De beste locaties naar onze mening is het gebied Hoge Haansberg, waar nu 600 woningen gepland staan, maar dat kan wat onze fractie betreft het dubbelen of meer worden. Mits duurzaam en met voldoende groen. Het gebied Lage Bremberg vinden wij minder geschikt, dat is een kwetsbaar beekdal wat we moeten koesteren, alleen wat lint bebouwing langs de Lage Vaartkant kan ons inziens en misschien tegenover de Praxis iets meer met een hoogte accent.
Verkeer
Dit punt was het heikele punt. Het college wilde de verkeerstromen binnenstedelijk oplossen. Nu weten we allemaal, dat de keuze in 2004 voor een kleine ring geen gelukkige keuze was. D66 Etten-Leur was altijd voor een ring rond onze gemeente en dus ook nu hebben we gepleit voor een noordelijke en oostelijke rondweg, met brug of tunnel over het spoor en misschien gelijk een nieuwe aansluiting op de A58. Ook vinden wij het interessant om te kijken of de oprit/afrit 18 bij de Oostpoort ook doorgetrokken kan worden naar de rotonde SprundelseBaan- Rijsbergseweg om zo ook in het zuiden het doorgaande verkeer te weren uit de bebouwde kom. de fout die in 2004 werd gemaakt moeten we niet weer maken, nu toekomst gericht doorpakken en daardoor minder verkeer door onze wijken, die dan ook leefbaarder, schoner en gezonder worden. Wij blijven ons daarvoor inzetten.

Woningbouw aan de Hoge Neerstraat.
Ook dit onderwerp bleek veel mensen op de been te brengen. Het plan behelst 12 woningen rond de boerderij aan de Hoge Neerstraat 2: 9 aan de Vlaamse schuur en 3 aan de Hoge Neerstraat. D66 heeft goed geluisterd naar alle meningen van voor en tegenstanders. Dat bracht ons een door Carola Groenen uitgesproken inzet waarin we eerst iets over proces en communicatie hebben gezegd en daarnaast over het plan zelf.
Wat het eerste betreft waren wij van mening, dat er wel gesproken is met de direct omwonenden, maar dat een groter deel van belanghebbenden niet goed gehoord is. Daarnaast hebben wij geconstateerd, dat Idea Compact, de projectontwikkelaar en de gemeente niet goed met elkaar afstemde wie welke informatie gaf, waardoor soms mensen van het kastje naar de muur gestuurd werden. Dit behoeft verbetering.
Wat het plan zelf betreft, 12 woningen in een groen gebied vindt onze fractie veel te veel. Er gaat dan teveel groen verloren en het doet naar onze mening ook geweld aan aan de omgeving en het historisch perspectief van de boerderij die wel blijft bestaan.
D66 vindt het bespreekbaar als samen met de buurt wordt gekeken wat wel kan, met minder woningen en beter gesitueerd. Dat laatste ook vanwege de verkeersveiligheid. Maar hiervoor kregen we de handen bij geen enkele partij op elkaar. Groen wordt dus opgeofferd en het stukje grond wordt naar onze mening volgebouwd. Dit heeft ertoe geleid dat wij uiteindelijk tegen gestemd hebben. Het plan gaat door, de democratische meerderheid in de raad heeft gekozen. Wij zullen in het vervolg de communicatie en participatie kritisch blijven volgen en wij zullen ondanks onze tegenstem wel blijven pleiten voor voldoende groen compensatie.

Geplaatst in Politiek Etten-Leur | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Dan zit je opeens weer in de raadsbanken.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 Etten-Leur helaas minder goed verlopen dan we hadden gehoopt. De landelijke politiek en de terugkeer van GroenLinks hebben ervoor gezorgd dat we terug vallen naar twee zetels. Natuurlijk zijn we daarover teleurgesteld. Het harde werken van ondergetekende als wethouder en de fractie in de raad, de zichtbaarheid en de aanwezigheid bij vele activiteiten hebben helaas niet kunnen  leiden naar tenminste 3 zetels.
IMG-20180525-WA0002
Voor mij betekent dat het einde van vier mooie jaren wethouderschap, waar ik met trots op terug kijk. Er zijn mooie dingen gerealiseerd en er staan nog zaken in de stijgers die het nieuwe college verder mag afmaken. Compliment is in ieder geval dat het raad-programma een logisch vervolg van de afgelopen vier jaar zijn. Jammer dat uiteindelijk is gekozen om alleen met de VVD die een zetel meer hadden door te gaan, daar waar in onze ogen een vier partijen coalitie met D66 zeker op z’n plaats was geweest.

Wat heb ik (en de fractie) onder andere tot stand gebracht.
Allereerst de duurzame wijk De Streek, 200 nul op de meter woningen en de rest van het project 0 EPC waaronder 120 huurwoningen in een groene omgeving. Ik ben daar trots op. Daarnaast zijn diverse ondernemingen gestimuleerd beter over duurzaamheid te gaan nadenken en actief actie te ondernemen, zoals Jansen Bouw, die het dak voor zonnepanelen heeft gelegd en het overdekte winkelcentrum van Wereldhave, die ook ruim 140 panelen en een insecten hotel op het dak geplaatst hebben. De eerste zonnehub van de Rabobank is gerealiseerd en Duursaam Etten-Leur timmert steeds meer aan de weg.
nulopdemeter_5434De plukroute in Etten-Leur staat in de stijgers en steeds meer particulieren leggen zonnepanelen neer. Ook het eerste huis dat van een Label D naar nul op de meter is gebracht is een feit en in de komende jaren zal ook een premium passiefhuis gerealiseerd worden.
Ook het zwembad is een voorbeeld van duurzaamheid, maar ook heel mooi en functioneel. Als wethouder sport en duurzaamheid ben ik er reuze trots op.
Op gebied van handhaving is steeds beter integraal gewerkt en hebben we de huisvesting en de controle op de huisvesting arbeidsmigranten goed op orde.  Met wijkgericht werken hebben we belangrijke stappen naar meer betrokkenheid van de inwoners gemaakt en zijn er de laatste jaren mooie inwonersinitiatieven van de grond gekomen, van klein naar groot, zoals het project “present in vriendschap, van de helaas overleden Jan Monden, de achtertuin van Lian Baremans, actieve wijkverenigingen, Wijkvereniging de Banakkers met hun eigen wijkgebouw etc.
IMG-20170601-WA0001Ook in de regio zeker mooie zaken voor elkaar gebracht, zoals werken aan de kwaliteit van het buitengebied, de duurzaamheidsopgave, de OMWB weer op de rails en met trots noem ik hier het 380 KV project waar we alle gemeenten van Rilland tot Tilburg en de beide provincies op een lijn hebben gekregen om het meest gedragen tracé aan de minister van EZ aan te bieden, die deze onverkort heeft overgenomen.

Zomaar enkele wapenfeiten, uiteraard voor elkaar gekregen met een collegiaal en fijn college, waarin we met respect elkaar ook dingen gunde en samen Etten-Leur op de kaart gezet hebben.

Kortom ik kijk terug op een mooie periode, ik had graag nog even doorgegaan, maar als fractievoorzitter en raadslid ga ik me ook vol inzetten om Etten-Leur nog duurzamer, mooier, veiliger en prettiger te maken.

Ik ga proberen weer regelmatig iets te  schrijven, als dat met raadswerk en mijn werk bij OCW te combineren valt. Een wie weet komt er ook nog iets moois op mijn pad, want ik sta nog steeds open voor elke (bestuurlijke) uitdaging.

Geplaatst in college, Politiek, Politiek Etten-Leur | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Duurzaamheid en energietransitie, beginnen bij nieuwbouw.

20161026_133147.jpgDe klimaatdoelstellingen van Parijs halen is een hele klus, daar zullen we met z’n allen de schouders onder moeten zetten. En dan nog, eigenlijk moeten we nog een stapje verder gaan willen we ook in de verdere toekomst onze planeet leefbaar houden voor de aankomende generaties.

Helaas merk je dat lang nog niet iedereen daarvan overtuigd is en dat zelfs wereldleiders (o.a. Trump) de noodzaak niet inzien baart mij persoonlijk grote zorgen. De opwarming van de aarde is een feit en dat merken we nu en in de komende jaren steeds meer, dus tijd voor meer actie!

Enerzijds zullen we tempo moeten maken met het energie neutraal maken van onze bestaande woningvoorraad. Dat is nog een hele klus, waarbij ik vooral bouwers, installateurs en aanbieders uitdaag om snel met innovatieve en betaalbare oplossingen te komen voor de particuliere huizenbezitters, immers nu wordt er vooral gekeken naar bezit van woningbouwcorporaties, maar dat is slecht een klein deel van de bestaande voorraad. Overigens ook die moeten meer tempo maken, niet alleen in kader van energiebesparing, maar vooral ook voor het verlagen van de woonlasten.

20170217_094756Snelle winst is echter te behalen, als we aan de voorkant gelijk energie neutraal dus nul op de meter concepten bouwen, niet alleen particulier en projecten, maar ook woningbouwcorporaties zouden naar mijn mening die stap moeten zetten. Kwartiermakers in de bouw proberen met hun sessies bouwers en ontwikkelaars, gemeenten en corporaties te stimuleren en te enthousiasmeren. De sessies ook de laatste in Etten-Leur, waar ik gastheer als gastheer mocht optreden, was weer een leuke en inspirerende sessie, waar diverse partijen met elkaar in gesprek gingen.
We lopen al achter om alle doelstellingen te halen, dus een extra versnelling is hard nodig.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wat gaat 2017 ons brengen?

Terwijl ik oude video opname op DVD aan het zetten ben, zo’n mooie vakantie activiteit, denk ik alvast vooruit aan 2017. Wat zal dat jaar ons brengen? Wat zijn mijn ambities?

Verkiezingen

Natuurlijk kijk ik uit naar de Tweede Kamer verkiezingen in maart van dit jaar. Het zal spannend worden, de polls geven aan, dat veel partijen dicht bij elkaar liggen. Tevens hebben we te maken met een overdaad aan nieuwe partijen( 81 maar liefst). Mooi natuurlijk dat in onze democratie het mogelijk is voor een ieder om een partij op te richten en mee te doen aan de verkiezingen. Toch is het in mijn ogen nu wel erg doorgeslagen. Voor een goed en stabiel bestuur is het in ieder geval geen goede zaak. Anderzijds, moeten de traditionele partijen en ja ook mijn partij, zich goed afvragen waardoor dit komt.
De onvrede is hoog, maar vaak gebaseerd op verkeerde feiten, immers onderzoeken wijzen uit, dat we helemaal niet zo ongelukkig zijn in Nederland. Maar belangrijk blijft, om in gesprek te blijven, om met twee voeten in onze samenleving te staan, dan pas weet je wat er leeft in ons land.
Probleem is dat veel oud en nep berichten op de sociale media worden gebruikt om onvrede aan te wakkeren. Een feeststol bij Ah wordt gezien als een feit, dat een kerststol niet meer kan, maar natuurlijk is dat grote onzin. Bedenk dat in ons land veel mensen geheel geen geloof meer aanhangen, dus is een neutrale term op z’n plaats.
Incidenten worden uitvergroot en het blijft gemakkelijk hele bevolkingsgroepen de schuld te geven, of een bepaald geloof of een afkomst. Laten we wel wezen, we zijn allemaal mensen en we zullen samen met elkaar moeten leven in respect voor een ieder ongeacht geloof, afkomst of geaardheid.

Ook heb ik grote zorgen om de onverschilligheid van diverse politici als het gaat om duurzaamheid, de noodzaak om fossiele brandstof in te ruilen voor duurzaam opgewekte energie, om respect voor natuur en leven op onze planeet. Ik gun mijn  kinderen, hun kleinkinderen etc. een zorgeloos leven toe, maar dan moeten we nu met elkaar in een grote versnelling werken aan het tegengaan van de opwarming van de aarde en het respectvol omgaan met onze natuur. Ik hoop dat steeds meer mensen dat gaan inzien.

Grote vraag natuurlijk wordt, laat men zich leiden door negativisme, door onjuiste informatie, door one liners die geen inhoud hebben, voor angst en discriminatie, of gaan we voor positivisme, voor begrip voor elkaar (overigens met een harde aanpak van een ieder ongeacht afkomst die zich niet aan de wet en regels houdt), gaan we voor kansen voor elk individu, voor kansen van kinderen in het onderwijs, voor innovatie en een duurzame samenleving? Natuurlijk hoop ik daarop, ik ben wat dat betreft ook een overtuigd D66-er, voor individuele keuzevrijheid, voor minder regels, voor respect, voor duurzaamheid etc. Het woord is aan de kiezer en we zullen zien wat het wordt, dat is immers de democratie, de kiezer bepaalt!

Ambitie

Ik heb nog ruim een jaar (ongeveer anderhalf jaar) te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Net zoals in de afgelopen periode blijf ik me met alle energie inzetten voor het bereiken van de afspraken die in het raadsprogramma en college werkprogramma zijn vastgelegd. Grotendeels hebben we de doelen al bereikt, een compliment voor de ons ondersteunende gemeentelijk organisatie. Maar een paar puntjes moeten nog op de i gezet worden. Zo wil ik nog verdere stappen op weg naar een klimaat neutraal Etten-Leur zetten, samen met onze partners in de Etten-Leurse samenleving, zijn er op gebied van woningbouw en ruimtelijke ordening nog een aantal uitdagingen aan te gaan en hebben we nog mooie doelen met het wijkgericht werken en overheidsparticipatie.

Uiteraard in goede samenwerking binnen ons college en zoveel mogelijk in samenspraak met onze inwoners etc.

Persoonlijk

2017 Wordt hopelijk voor Sylvia een beter jaar. Als alles goed gaat geneest haar voet nu goed en gaat het lopen haar een stuk makkelijker af. Natuurlijk kijken we vol ongeduld naar de geboorte van ons tweede kleinkind zo tegen de vakantie periode. En gaan we graag weer met onze kinderen en kleinkind(eren) nog vele leuke dingen doen. Als de gezondheid ons gegeven is, gaat dat zeker weer een leuk jaar worden, met elkaar en de familie.

Ik wens een ieder een gezond en vreugdevol 2017 toe. Laat u niets wijsmaken, maar ga voor uw eigen kansen, wees respectvol naar elkaar, help hen die dat nodig hebben en denk aan onze toekomst, dus aan onze natuur.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Terugblik op 2016

 

Helaas is het dit jaar niet gelukt om regelmatig een blog te schrijven, gelukkig kunt u mij via vele sociale media platforms dagelijks volgen.
Toch maar weer even de tijd genomen om terug te blikken op 2016 met enkele hoogtepunten.

13231195_1323780604302365_2070679885_n-1Milieubarometer

In mei dit jaar eindigde het project waarbij leerlingen van het Munnikenheide College via en stageopdracht bedrijven gingen helpen met het invullen van de milieubarometer en tevens de deelnemende bedrijven adviseerden over te nemen duurzaamheidsmaatregelen. Daarmee sloegen we twee vliegen in een klap, aandacht voor duurzaamheid bij de bedrijven en de leerlingen en tevens leerlingen een kijkje gunnen in bedrijven en zo enthousiast te maken voor techniek en mogelijke toekomstige banen. Het was een succes en zowel leerlingen, school als bedrijven waren tevreden over de opbrengst. In 2017 volgt een herhaling.

Future Talents

dscn0222In augustus mocht ik de eerste aftrap doen bij de wedstrijd van de Futere Talents, een groep jongeren die onder begeleiding samen zich bekwamen in het voetballen, discipline leren en zo mogelijk als talent bij de plaatselijke voetbalverenigingen hoge ogen kunnen gooien. Een mooi project van onze Jeugdwerkers.

 

Bouwen in Etten-Leur.

20160928_154946Schoenmakershoek

Er wordt weer volop gebouwd in Etten-Leur. Zo is de wijk Schoenmakershoek bijna voltooid en blijken steeds weer bij de bouw projecten de woningen al verkocht voordat de eerste paal de grond in gaat. Ook op andere plekken zien we goede resultaten, zoals het project de binnentuin en het brugklas gebouw. Volop kansen voor nieuwe inwoners.

D’n Overkant, Stationstraat.

Een ander leuk project is de omzetting van het oude schoolgebouw van D’n Overkant aan de Stationstraat naar woningen gecombineerd met nieuwbouw aan de Lambertusstraat. Een mooi project van Maas-Jacobs, die de transitie op een duurzame wijze vorm geeft. Duurzaam hergebruik van een oud gebouwd past in onze duurzame visie en bij het behoud van belangrijke oude beeldbepalende elementen in ons centrum.

img-20161124-wa0017De Streek

Maar ook geheel duurzaam nieuwbouwen is een uitdaging. De Streek wordt een duurzame wijk, waar naast de al geplande zelfbouwkavels 370 woningen worden gebouwd met een EPC (energie prestatie) van 0, dat betekent woningen die weinig energie vragen. Van die woningen zijn er zelfs 200 die in het concept nul op de meter worden uitgevoerd. In een geheel groene fraaie omgeving waar natuur en wonen hand in hand gaan, is dit een voorbeeldwijk voor Nederland. Samen met eerste bewoners mocht ik een eerste handeling doen door de funderingsbalk op zijn plaats te laten zakken.

Week van de duurzaamheid

Ook dit jaar weer een week van de duurzaamheid, om aandacht te vragen voor duurzaamheid in onze gemeente. Diverse activiteiten waren er georganiseerd, van voorlezen, tot een duurzaamheidsmarkt in het winkelcentrum Etten-Leur. Een informatiemiddag over duurzaam bouwen, het neerleggen van het laatste zonnepaneel op het dak van het overdekte winkelcentrum, tot aandacht voor duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie. Kortom weer een geslaagde week.

Duurzaam Etten-Leur

Om alle inwoners en ondernemers scherp te houden en steeds weer te wijzen op het belang van duurzaamheid, heeft Duursaam Etten-Leur samen met een aantal partners een kunstwerk laten maken door o.a. de leerlingen van het Radiuscollege. Dit kunstwerk staat prominent bij de toegangsweg , de Oostpoort in Etten-Leur. Een mooi project, dat ook nog eens bedrijven en leerlingen samen liet werken. Hopelijk draagt het kunstwerk bij tot een snel duurzaam wordend Etten-Leur. Ik ga ervoor en hoop dat u meedoet!

Geplaatst in college, Duurzaam, Politiek, Politiek Etten-Leur | Tags: , , , | 1 reactie

Terug blik Eerste kwartaal 2016

Het bijhouden van mijn weblog lukt niet altijd zoals ik dat zou zien. Het drukke werk als wethouder en daardoor ook niet even de tijd nemen om eens wat te schrijven is daarvan de oorzaak. Maar goed toch maar weer even ervoor gaan zitten.

Hieronder een samenvatting van een aantal belangrijke momenten. Natuurlijk omvat het werk vele overleggen zowel intern , maar vooral ook extern. Dat maakt ons werk ook leuk, je bouwt veel contacten op en komt met veel mensen in contact.

Januari

Een van de hoogtepunten in deze maand is altijd het sportgala. Ook dit jaar met een nieuwe sponsor weer een fantastisch georganiseerd spektakel met veel aandacht voor sport in Etten-Leur. Hoewel er natuurlijk in de categorieën maar een winnaar kan zijn, mag ik toch wel zeggen, dat ik trots ben op de vele talenten die er in Etten-leur rondlopen.

Februari

2016-02-05 20.45.46Februari is de maand van carnaval met vele activiteiten. Ook het college is dan bij veel activiteiten aanwezig zoals de ontmoetingen met de beide prinsen carnaval en hun gevolg. Dit maal ging het college op bezoek en dat was een leuke wijziging op de traditie. Past ook goed in ons streven om juist meer naar de mensen toe te gaan en wat vaker uit het gemeentehuis te komen.
20160217_154717.jpgDe viering van het diepste punt ( de parkeergarage onder de straks nieuwe supermarkt) in de Bisschopsmolenstraat was er een met een bijzonder tintje voor deze wethouder. Immers destijds nog als raadslid/fractievoorzitter heb ik de komst van deze supermarkt vaak in twijfel getrokken. Zou het de trekker voor de Bisschopsmolenstraat worden? We zullen het zien.
20160224_210725_005.jpgEen leuke verplichting was het uitreiken van certificaten aan de eerste cursisten van de cursus Biologisch Moestuinieren. Opgezet door de Volkstuinen vereniging samen met buurtbeheer Banakkers. Een succes die zeker navolging gaat krijgen.

Maart

20160312_144914.jpgIn deze maand naast de vaste activiteiten een paar die er uitspringen. Zo was het weer tijd voor NL doet, waar ik geholpen heb in de achtertuin van Lian Baremans om eenzame en ouderen uit het buitengebied een leuke en gezellige middag te bezorgen. Lian stelt haar achtertuin voor dit soort activiteiten ter beschikking en dat is een mooi initiatief.
20160316_100235Ook de boomfeestdag was een activiteit waar ik met veel plezier bij aanwezig was. Dit keer hebben de leerlingen van een van de Etten-Leurse Basisscholen fruitbomen en struiken geplant in het parkje bij de nieuwbouwwijk De Keen. Dit past prima in een duurzame en groene wijk die we aan het bouwen zijn.

Ook de eerste handeling in kader van het nieuwbouwproject De Binnentuinen was een mooie activiteit. Een mooie en duurzame invulling in het centrum. Hier is het goed te zien hoe een ondernemer durf en lef toont en doorzettingsvermogen om een mooi project te realiseren.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Laatste trimester van 2015, druk en inspirerend!

Drukke periode en de mantelzorg activiteiten voor mijn vrouw hebben mij geen gelegenheid gegeven eerder een blog te schrijven. Nu dus een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen over het laatste vier maanden.

September
In september begon ik met het afscheid van een oud collega van de inspectie en de OR. De dag erop was de twee jaarlijkse inspectiedag, waar ook oud medewerkers zoals ik uitgenodigd waren, met een interessant eigen programma en daarna de ontmoeting met veel oud collega’s in de mooie stad Deventer. (altijd goed om in contact te blijven met de oud collega’s)

Op 10 september was ik aanwezig bij het lustrumfeest van Stimular, wegens hun 25 jarig bestaan. Ik ken hen al vanuit de periode dat ik als coördinator Arbo, Milieu en Veiligheid bij de Inspectie van het onderwijs actief was, maar nu ook als wethouder van o.a. duurzaamheid. Het was een leerzame ontmoeting en leuk er eens aanwezig te zijn. Voor het eerst sinds lange tijd ook weer eens gebruik gemaakt van de trein, dat beviel prima.

IMG_6851
In deze maand vond ook de ondertekening plaats van de aanbesteding van onze nieuwe De Streek, waar 370 energie zuinig huizen, waarvan 200 nul op de meter woningen gebouwd gaan worden. Een mooie wijk moet het worden en met de hoge duurzaamheidsvereisten ook een goede stap naar een energie neutraal Etten-Leur.

Verder de gebruikelijke overleggen met collega’s en met ambtenaren op de diverse onderdelen van mijn portefeuille. En zoals al aangegeven menig ritje naar Nijmegen vanwege de slechte genezing van de wond aan de voet van mijn vrouw die in juli geopereerd was.

Oktober
20151004_145854Op zaterdag 4 oktober stond  de wijkproeverij van de wijken De Keen en Schoenmakershoek op het programma, met de lancering van de website die de ondernemers van die wijken hebben opgezet om alle wijk activiteiten, maar ook vraag en aanbod op diverse gebieden bij elkaar te brengen. Het was een leuke opening en een goede bijeenkomst in het kader van overheidsparticipatie. In dat kader vond op 6 oktober de inspiratieavond voor bewonersinitiatieven plaats, een goed bezochte avond, waar initiatiefnemers op weg geholpen werden. Past ook prima in de pilot die wij samen met Aalburg en Halderberge doen rond overheid participatie.

IMG_5115.JPGIn de week van 5 t/m 10 oktober hebben we een succesvolle week van de duurzaamheid georganiseerd in Etten-Leur. Van afvalinzameling tot een inspiratiemiddag voor ondernemers en een duurzaamheidsmarkt in het winkelcentrum. Zo hebben we hopelijk weer veel mensen op het spoor van energiebesparing en duurzaamheid gebracht. Leuk is, dat de inspiratiemiddag al gelijk activiteiten bij de Industriële Kring Etten-Leur teweeg gebracht heeft.

Uiteraard ook weer de diverse overleggen deze maand, waarbij ook de zorg om huisvesting van verblijfsgerechtigden (statushouders) extra aandacht heeft. Als college willen we proberen versneld mensen met een verblijfsvergunning te huisvesten om op die manier de ruk op de AZC’s te verminderen. Wel op een verantwoorde manier, waarbij we ook de ruk op de “normale “huizenmarkt niet willen verhogen, dus samen met diverse partners zoeken we naar creatieve oplossingen.

WP_20151022_020Op donderdag 22 oktober mocht ik als een van de duurzaamheidstrekkers/ambassadeurs de duurzame duimen voor scholen, organisaties en bedrijven uitreiken in het Natuurpodium te Bergen op Zoom. Een inspirerende bijeenkomst en met al bijkomstigheid, dat onze eigen Bijengilde de publieksprijs in ontvangst mocht nemen.

12176062_1172754459404981_883839402_oOok de openingshandeling van het gerenoveerde sportpark de Lage Banken mag niet onvermeld blijven, immers dit oude sportpark heeft een metamorfose ondergaan en kan er weer jaren tegen, sporters die op bezoek komen kunnen naar mijn mening trots door de verenigingen ontvangen worden.

November
12228148_1181402951873465_1679748414_oOp 7 november werden de werkzaamheden van de beschildering van de eerste afrit van de fietserstunnel bij de Hoge Neer afgerond en onder grote publieke belangstelling kon ik alle inwoners jong en oud van de wijken Schoonhout en Hoge Neer bedanken voor hun inzet om samen met de kunstenaars Stijn de Wilde en Mario Pasetto. Mooi is dat vooral ook jongeren die soms negatief in het nieuws zijn geweest hun positieve bijdrage hebben geleverd en trots zijn op het resultaat. Volgend jaar volgt de kant van het Schoonhout en ook dan hopen de kunstenaars weer veel helpende handen te krijgen van de jongeren en ouderen uit beide wijken. Een mooi voorbeeld overheidsparticipatie trouwens.

Ook het congres Waarderend Vernieuwen die in ons vergadercentrum plaatsvond was de moeite van het bezoeken waard. In kader van ons pilotproject overheidsparticipatie kwam deze meeting prima uit. Mooie voorbeelden gehoord hoe mensen op een positieve manier en via de methode waarderend vernieuwen zijn uitgedaagd met oplossingen en ideeën te komen, die de maatschappij weer een stap vooruit helpen.

Deze maand ook de aftrap van het partnerplatform, waarin we met onze partners zoals onderwijs, ondernemers, woonstichting, belangen organisaties en jongeren en ouderen in gesprek gaan om te komen tot een omgevingsvisie. Juist het betrekken aan de voorkant en het inventariseren van wensen en denkbeelden helpt ons om straks een breed gedragen visie aan de raad te kunnen presenteren.

December
Deze maand een aantal belangrijke bijeenkomsten in de regio, zoals over huisvesting buitenlandse arbeiders (ik zit in de stuurgroep handhaving), het regionaal overleg Ruimtelijke Ordening met de provincie en een conferentie over huisvesting van verblijfsgerechtigden in Den Bosch.
Ook een overleg met d66 bestuurders in Brabant was een inspirerende sessie om nieuwe ideeën op te doen en ervaringen te wisselen.

12360323_940745956020337_764089473458996827_nBelangrijke stap deze maand was ook het ondertekenen van de prestatieafspraken tussen de gemeente, de Woonstichting Etten-Leur en de Huurders Belangenvereniging. Na een grote sessie met veel partners op het gebied van wonen zijn we stap voor stap gekomen tot de prestatieafspraken, die tevens een belangrijk onderdeel vormen van het woonuitwerkingsprogramma dat dit voorjaar wordt vastgesteld. Een boeiend proces zeker daar het nieuw is dat de huurders nu ook een partner in de afspraken zijn.

2015
Al met al was het een boeiend en druk jaar mede ook door de privé omstandigheden, dan merk je de impact van mantelzorg op de agenda, maar we hebben het allemaal mede dankzij een goed secretariaat is dat goed opgevangen.
Een nieuw jaar staat voor de deur, een jaar waar ongetwijfeld weer veel zal gebeuren, welke weer vol zal zitten met overleggen en waarin we hopelijk goede stappen kunnen maken in het dossier statushouders(verblijfsgerechtigden) met onze partners zodat een snelle en humane huisvesting zonder de druk op de reguliere woningmarkt op te voeren, zijn beslag zal krijgen. Natuurlijk hoop ik op het gebied van duurzaamheid weer nieuwe stappen te kunnen zetten en zal de echte start van de bouw van de duurzame wijk De Streek dit jaar plaatsvinden, om maar een paar zaken te noemen die in de planning staan.

Ik hoop weer voldoende tijd te hebben om regelmatig met inwoners, ondernemers, verenigingen etc. binnen de onderdelen van mijn portefeuille en zeker in kader van het wijkgericht werken en overheidsparticipatie, van gedachte te kunnen wisselen. Ik hoop ook weer op een goede samenwerking met de raad, om samen weer verdere stappen te zetten naar een duurzame, prettige en leefbare gemeente. Met een goed collegiaal bestuur en met goede steun van het ambtelijk apparaat kunnen we weer volgende stappen zetten in het behalen van de coalitiedoelstellingen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vakantie, maar niet weg, ervaring als mantelzorger en opa!

Een bijzondere vakantie dit jaar. Niet weg, daar mijn vrouw op 30 juli een voetoperatie moest ondergaan en minimaal zes weken onbelast in het gips zit. Dat betekent vooral vervoer in de rolstoel en mantelzorg verlenen. Goed trouwens om dat aan den lijve te ondervinden.

Thuis bleek gelukkig dat onze begane grond goed rolstoel toegankelijk is, mijn vrouw kan goed uit de “voeten” zal ik maar zeggen. Alleen de entree zowel aan de tuinzijde als bij de voordeur voldoet nog niet, is nu in de tijdelijke situatie niet erg, maar stel dat we hier willen blijven wonen, zijn dat zeker verbeterpunten. Weer een goede leerschool dus.

Maar ook buiten loop je tegen zaken aan:

Zo was een rondje door Etten-Leur met de rolstoel een hele ervaring. Zo blijkt het nog best een inspanning te kosten om een rolstoel voort te duwen en merk je dat iets schuin aflopende stoepen en fietspaden best wel wat extra inzet vergen. Maar gelukkig is in Etten-Leur het openbaar gebied op zich is daar goed voor toegerust, het probleem zit hem vooral in detailhandelsbedrijven en inwoners die weinig of geen rekening houden met rolstoelers en/of mensen met een kinderwagen. Zo zet men gemakkelijk de auto even gemakkelijk half op de stoep of deels op de oprit en de stoep zodat er geen doorkomen aan is. Kom ik bij de Jumbo aan de Kerkwerve reclameborden op de voetgangersstrook tegen waardoor je niet anders kan dan de weg op te gaan en laten sommige inwoners hun heggen wel erg ver over de stoep hangen met alle gevolgen voor iemand in een rolstoel.

Overigens moet ik wel toegeven dat hier en daar een goede opgang naar de stoep ontbreekt of dat er net een richel voor de stoep zit die het lastig maakt om met de rolstoel op de stoep te komen. Ook op een plaats een lantarenpaal aangetroffen die niet echt handig is.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ook een ervaring is het vinden van een invalide toilet in het openbaar gebied, bij horeca of in winkelcentra.
Zo waren we in Nijmegen (mijn vrouw is geopereerd in de Maartenskliniek in Nijmegen) en bezochten daar zowel de Waalkade, als het centrum, komen eindelijk een openbaar toilet tegen, maar wat schetst de verbazing een hek dat niet opengaat en na lang zoeken ergens een telefoonnummer om de huismeester te bellen om hulp. Niet echt klantvriendelijk! Erger is het nog met de horeca gesteld. Bij diverse gelegenheden geprobeerd een toilet te vinden waar mijn vrouw naar het toilet kon gaan, maar helaas, veel horeca gelegenheden hebben daar geen voorzieningen voor. Ik vind dat een slechte zaak. Bij V&D konden we gelukkig in een goed aangepaste toilet terecht. Gelukkig dat hier in Etten-Leur wel horeca gelegenheden zijn met invalide toilet, misschien niet allemaal (daar moeten zij dan iets aan doen) maar in ieder geval kan je hier zowel in het winkelcentrum als bij een aantal horeca gelegenheden terecht mijn complimenten.

Kortom een goede leerschool, met ervaringen die ik als politiek bestuurder zeker zal meenemen.

2015-08-23 16.06.10Maar ook een bijzondere vakantie omdat we op 23 augustus de trotse grootouders werden van onze eerste kleinkind, kleindochter Lynn!
Ben je ineens opa en oma en nooit geweten dat je daar zo naartoe leeft. Wat een mooie gebeurtenis en wat zijn we overigens net zoals de ouders trots op dit nieuwe familielid.
Dat wordt weer een nieuwe fase van ons leven, weer nieuwe uitdagingen en nieuwe momenten om naartoe te leven.

Geplaatst in Persoonlijk, Vakantie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Juni en juli ook volop activiteit in Etten-Leur en tekening Brabantdeal

Hierbij deel 2 van mijn terug blik op de maanden april tot juli. Nu de maanden juni en juli.

VNG congres
In juni vond het jaarlijkse VNG congres. Het was een leerzaam congres, met vele momenten van ontmoeten en netwerken. Zelf bracht ik een bezoek aan Loenen Energie Neutraal een mooi duurzaamheids initiatief van een dorp, dat zichzelf ten doel heeft gesteld het hele dorp energie neutraal te maken. Leerzaam hoe men dit oppakt en hoe ook de ondernemers en het onderwijs daarbij betrokken zijn. Het betreft niet alleen het leggen van zonnepanelen, Maar ook isolatie en energie arm maken van woningen. De kracht zit hem in het samen oppakken en werken aan de doelstellingen.

Samenloop voor Hoop
10449709_1088801644466930_1034668550_nIn juni vond ook het twee jaarlijkse evenement “Samenloop voor Hoop” plaats. Een indrukwekkende gebeurtenis met als doel geld in te zamelen voor onderzoek voor genezing van kanker. Indrukwekkend om te zien hoeveel mensen zich daarvoor inzetten, hoeveel vrijwilligers werken aan de organisatie, belangeloos voor het goede doel en hoe ook diverse politieke partijen zich inspanden om geld bijeen te brengen voor dit goede doel. Ik was dan ook trots om op zondag de cheque van ruim 60.000 euro aan de vertegenwoordiger van het KWF te mogen overhandigen.

Buitenspeeldag
2015-06-10 15.52.17Op 10 juni was weer de jaarlijkse buitenspeeldag. Ik heb de middag enkele wijken bezocht waar veel vrijwilligers zich hebben ingezet om kinderen te laten spelen. Het was prachtig weer, dus de animo was groot en het enthousiasme nog groter. Elke wijk zijn eigen activiteiten, met als rode draad lekker buiten spelen. In de wijk Gauwe Polder hadden ze ook hulp van leerlingen van het Munnikenheide College een VMBO scholengemeenschap. De leerlingen hadden zelf een paar spellen gemaakt  en waren aanwezig als begeleiders. Een mooi voorbeeld hoe de o’s elkaar vinden en samen werken. Maar ook niets te nadelen van de vele vrijwilligers, ouders en soms ook jongeren uit de wijken die meehelpen om alles in goede banen te leiden.

Project overheids participatie
Samen met de gemeenten Halderberge en Aalburg doet Etten-Leur mee aan de pilot overheidsparticipatie. De aftrap was 24 juni in Aalburg .  Eerst waren er inleidingen van drie sprekers waaronder Jacques Wallage over de veranderende rol van raad en college als we overheidsparticipatie echt een kans willen geven. Daarna gingen bestuurders en raadsleden met elkaar in gesprek over wat nodig is om overheidsparticipatie echt tot een succes te maken. De opbrengst was goed en ook het proces draagt bij aan de bewustwording van de veranderende rollen in het bestuur. Er is echter nog een weg te gaan, zo merkte ik ook in een van de opinie bijeenkomsten van onze raad. Voorstel was om de wijk ontwikkel plannen voortaan niet meer in de raad vast te stellen, maar als college bevoegdheid te beschouwen, met als doel dat de plannen van, voor en door de wijk gemaakt worden. De overheid treedt daarbij verder terug en laat de initiatieven juist vanuit de inwoners komen. Sommige fracties hadden daar moeite mee en willen ze toch op de agenda houden, mijn inziens alleen nodig als het proces niet goed loopt en gelukkig stemde de meerderheid daar wel mee in. Uitdaging voor de raad is minder vergaderen en meer tijd besteden aan de contacten met de inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers in de wijken, ruimte geven aan initiatieven en loslaten. Ook voor het college en de ambtelijke organisatie geldt dat natuurlijk, ruimte in vertrouwen bieden aan onze inwoners om zo de initiatieven van onderaf een kans te bieden. Niet zeggen wij lossen het wel op zoals dat vaak het geval was, maar de vraagstellers uitdagen zelf een goede oplossing te bedenken en daar in faciliterende zin ondersteuning aan geven. Hier gaan we bij de komende bijeenkomsten en vooral in de praktijk verder aan werken.

Brabantdeal stroomversnelling
bd1Donderdag 9 juli mocht ik namens de gemeente Etten-Leur de Brabantdeal stroomversnelling tekenen. Etten-Leur heeft al meegetekend aan de landelijke deal stroomversnelling koopwoningen, met als doel om dit jaar twee voorbeeldwoningen in oude buurten om te zetten in een nul op de meter woning. Met de Brabantdeal doen we eer een schepje bovenop, namelijk met alle partners van de deal werken aan 800.000 nul op de meter woningen in 2050. Dat lijkt ver weg, maar het zal nog een hele opgave worden om dat aantal te halen. Etten-Leur is goed op weg, duurzaamheid staat god op de agenda en bij de aanbesteding van de nieuwbouwwijk De Streek is het gelukt om alle 370 woning op basis van 0 EPC te bouwen en zelfs 200 koopwoningen binnen het nul op de meter concept. Zo werk je dus ook aan de voorkant aan het bereiken van de doelstellingen. Maar de grootste uitdaging ligt in het verduurzamen van de bestaande voorraad woningen, met name de woningen van voor 1990 die een behoorlijke inhaalslag moeten maken om doormiddel van isolatie en opwekken duurzame energie naar energie neutraal te komen. Een uitdaging om het bedrijfsleven uit te dagen om met betaalbare en innovatieve concepten te komen, waardoor zowel de woning corporaties als particuliere woningbezitters mee gaan doen om de doelstellingen te halen.

Beschildering tunnel Hoge Neer-Hooghuis.
11760090_383077288569762_8065099618989547406_n
Donderdag 16 juni werd de presentatie gehouden van de aanvullende beschilderingen van het tunneltje onder de Parklaan tussen de wijken Hooghuis-Hoge Neer. Het betreft een project van de kunstenaars Mario en Stijn van Pasettontwerp. Samen met de jongeren uit beide wijken, Meidenwerk en inwoners uit beide wijken zijn prachtige ontwerpen ontstaan, die de kanten en de koppen van de tunnel zullen gaan versieren. En mooi voorbeeld hoe oud en jong kan samenwerken en hoe jongeren ook positief in beeld komen. Leuk dat een deel van hen ook aanwezig was en dat ze trots zijn op2015-07-16 19.56.35 het resultaat in de animatie. In de vakantieweken gaat het project van start en ook dan is er voor alle deelnemers van het voor traject, maar ook andere inwoners en jongeren van de wijken de kans om mee te doen. De foto geeft een beeld hoe het gaat worden.

Geplaatst in college, Duurzaam, Politiek Etten-Leur | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

April en mei 2015 naast twee weken vakantie weer veel te doen.

Het lukt niet altijd een weblog te schrijven, maar vandaag weer even tijd om enkele belevenissen van de afgelopen periode (april-juli) aan het log toe te vertrouwen.
Hier deel 1: april/mei

Het waren weer drukke weken, overigens onderbroken door twee weken vakantie in mei op Tenerife (daar mijn vrouw in de zomervakantie geopereerd moet worden aan haar voet zit een vakantie dan er niet in).

380 KV
Naast de gebruikelijke overleggen (college overleggen, contactbesprekingen, overleggen met inwoners en organisaties, overleggen in de regio en provinciaal, werd ook veel tijd opgeslokt in kader van het dossier 380 KV, de nieuwe hoogspanningsverbinding die o.a. door het noordelijke buitengebied van Etten-Leur gepland staat. Samen met de gemeenten in de regio West Brabant en Midden Brabant zijn we in overleg met het ministerie over de aanleg, alternatieve en de zorgen die er zijn. We proberen er samen het beste uit te slepen. Het dossier zal ook de komende maanden genoeg vergen van onze inzet.

Rolstoel beweegdag
20150418_160008
In april was ik te gast bij de rolstoel beweegdag in de Trivium Sporthal. Een mooi evenement waar een ieder kennis kon maken met diverse sporten die mensen in een rolstoel kunnen doen. Ook voor deze mensen zijn er volop kansen om mee te doen, ook zij hoeven niet aan de zijlijn te blijven staan. Zie ook :Sportloket West Brabant (www.sportloketwestbrabant.nl)

Stichting IJgenwijs en Anders
11202676_1080430031970758_1879603560_oOp tweede Pinksterdag mocht ik de nieuwe locatie van de stichting “IJgenwijs en Anders” aan het Markenland openen. Een zorginstelling die een dagbesteding verzorgd voor mensen met een al dan niet aangeboren hersenbeschadiging. Een mooie locatie heeft men gevonden en dat biedt duidelijk ook kansen op samenwerking met de buurt en de wijkvereniging. Mooie verbindingen voor initiatieven over en weer. Ik was verheugd met de grote belangstelling voor de opening en het open huis dat men aansluitend hield.

20150627_150919Overigens tijdens de kermis begin juli mocht ik een rol vervullen bij de overhandiging van de nieuwe poffertjesplaat die de stichting uit handen van de vaste kermisexploitant en poffertjes kraam, mocht ontvangen. Bij een brand ruim een jaar geleden waarbij de poffertjeskraam waarmee de cliënten op vele plaatsen in het land  te vinden zijn, was afgebrand, heeft de stichting wel een nieuwe kraam gekregen, maar de oude plaat was weliswaar gered, maar nog niet bruikbaar. Nu dus weer herstelt en hoe! Was dan ook een dankbare taak.

Geplaatst in college, Politiek Etten-Leur | Tags: , , | Een reactie plaatsen